slovak hungarian

O nás

Spoločnosť BUZGÓ je registrovaný sociálny podnik. Sme mladá, dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť.  
Máme pridelený štatút integračného sociálneho podniku.
Začiatky našej spoločnosti sú v pohostinstve, kde v centre obce Krásnohorská Dlhá Lúka prevádzkujeme BUZGÓ centrum.
Vytvárame centrum kultúry, vzdelania a oddychu sprostredkovaním reštauračných a ubytovacích služieb.
V súčasnosti sa firma vyprofilovala, hlavne na predaj papierovej hygieny a servisné služby so zameraním na upratovací servis. Vykonávame aj maľovanie, údržbu odpadov v domácnosti, údržbu kanalizácií,  sezónnu údržbu, dopravu tovaru do 3,5t a prepravu osôb aj zdravotne postihnutých.
BUZGÓ sa aktívne podieľa na zlepšení kvality života, zvyšovaním zamestnanosti a spoločenskej súdržnosti. 
Ondrej Baláž
- konateľ spoločnosti

Výhody spolupráce

  Znížená sadzba DPH 10% pre subjekty verejnej správy, samosprávy,  fyzické osoby a subjekty sociálnej ekonomiky (iné ako zdaniteľné osoby)

  Zákon 343/2015 o verejnom obstarávaní sa v zmysle §1 ods.12 nevzťahuje na podlimitnú zákazku a zákazku s nízkou hodnotou, ktorej predmetom je:

  - podľa bodu v) 1: dodanie tovaru alebo poskytovanie služieb pre verejného obstarávateľa, ktorý je registrovaný sociálny podnik

  - 4/ Vyhradené zákazky (zákon 343/2015 - §10, ods. 7 bod a1

  - napĺňanie sociálneho aspektu vo výške najmenej 6%)

  Nahradné plneniePotvrdenie pre zamestnávateľa

  Zverejňovanie

  Vyročné správy

  Tlačivá na stiahnutie

  Štatút r.s.p.

  Register verejného sektora číslo vložky 33399

  Zoznam hospodárskych subjektov registračné číslo:
  2021/11-PO-F1914