Buzgó

Spoločnosť BUZGÓ s.r.o. bola založená 7. mája 2019 jedným spoločníkom so základným imaním 5000 EUR a od 11.júla 2019 na základe priznania štatútu registrovaného sociálneho podniku,  pôsobí ako sociálny podnik.Spoločnosť je držiteľom osvedčenia o priznaní štatútu integračného podniku a štatútu všeobecného registrovaného sociálneho podniku.
Svoju činnosť vykonávame v obci Krásnohorská Dlhá Lúka, kde v centre obce prevádzkujeme BUZGÓ centrum na rozlohe 1432 m2.BUZGÓ vytvára centrum kultúry, vzdelania a oddychu s poskytovaním reštauračných a ubytovacích služieb.